Tomáš Lonk

Novela zákona o základních registrech: Co přináší nový Registr zastupování?

V nedávné době podepsal prezident novelu zákona o základních registrech, která zavádí nový Registr zastupování. Tento inovativní nástroj, spravovaný Digitální a informační agenturou (DIA), přinese zásadní změny a zjednodušení v procesu zastupování pro občany i podniky. Co konkrétně tato novinka znamená a jaké výhody může přinést právě vám?

Co je Registr zastupování?

Díky Registru zastupování bude možné elektronicky udělit a spravovat plné moci. Proces zahrnuje:

  1.  Vytvoření plné moci online: Můžete snadno vytvořit plnou moc přes internet, a to buď vyplněním vlastního textu nebo použitím předpřipravených formulářů pro různé situace.
  2.  Digitální potvrzení: Potvrzení plné moci bude prováděno prostřednictvím elektronické identity občana, což zajišťuje bezpečnost a autenticitu procesu.
  3.  Uložení v centrálním registru: Plná moc bude uložena v Registru zastupování, kde bude dostupná úřadům až do jejího odvolání nebo vypršení platnosti.

Kde a kdy to využijete? 

Tento systém bude mít široké využití v různých situacích, jako jsou například:

  • Zastupování dětí rodiči: Rodiče budou moci snadno zajistit zastupování svých dětí ve školách nebo při jiných aktivitách.
  • Podnikové zastupování: Firmy budou moci efektivněji spravovat plné moci pro své zaměstnance, což zjednoduší řadu administrativních procesů.
  • Správa osobních záležitostí: Občané budou moci pověřit jiné osoby nebo firmy k vyřízení jejich osobních záležitostí, jako je podávání daňových přiznání.

Výhody pro občany a podniky

Zavedení Registru zastupování přináší několik významných výhod:

  • Úspora času a nákladů: V určitých případech nebude nutné navštěvovat úřady osobně ani zajišťovat úřední ověření plných mocí.
  • Zvýšení pohodlí: Vše lze vyřídit online z pohodlí domova nebo kanceláře.
  • Flexibilita a kontrola: Občané mohou kdykoli elektronicky udělenou plnou moc odvolat

První kroky v implementaci 

Ministerstvo dopravy bude prvním úřadem, který se napojí na nový systém. Postupně se připojí další úřady, podobně jako tomu bylo při zavádění elektronických dokladů. To znamená, že celý proces bude probíhat postupně a uživatelé budou mít možnost se na novinky adaptovat a registr zastupování bude mít čas adaptovat se na uživatele. 

Jak se na to připravit? 

Doporučujeme:

  • Sledovat aktualizace: Průběžně sledujte informace o napojování dalších úřadů a rozšiřování služeb. Samotný registr by měl být spuštěn 1. července.
  • Vyzkoušet nové možnosti: Jakmile bude systém dostupný, vyzkoušejte vytvoření a správu plných mocí online.
  • Konzultace s právníkem: Pokud máte otázky ohledně právních aspektů digitálních plných mocí, je vhodné se obrátit na advokátní kancelář, která vám poskytne potřebné rady a asistenci.

Díky novému Registru zastupování se správa vašich záležitostí stane jednodušší a efektivnější. Jsme připraveni vám pomoci se všemi právními otázkami, které se týkají této nové služby.