Skip to content
TOL logo patička

Adresa

This One Legal,
advokátní kancelář
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
office@thisonelegal.cz

Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz / email: epodatelna@cak.cz.