Skip to content

Silná právní podpora
pro moderní podnikání

This One Legal – advokátní kancelář

Poskytujeme komplexní a proaktivní právní řešení, která umožňují našim klientům soustředit se na to nejdůležitější – jejich podnikání. Specializujeme se na právní poradenství, od zastupování v civilních a obchodních sporech, přes smluvní právo a právo nemovitostí, až po komplexní poradenství v oblasti korporátního a daňového práva – vaše podnikání je u nás v dobrých rukách.

Kromě podnikatelů poskytujeme naše služby také fyzickým osobám, což zahrnuje široké spektrum právních služeb přizpůsobených individuálním potřebám a situacím. Bez ohledu na to, zda jste podnikatel nebo fyzická osoba, náš tým je zde, aby vám poskytl profesionální podporu a poradenství na nejvyšší úrovni.

Naše čísla hovoří o budoucnosti

100 %

Závazek k excelenci
Každý člen našeho týmu je pevně odhodlán poskytovat služby nejvyšší kvality

1 cíl

Váš úspěch
Vaše spokojenost je naším hlavním cílem, nabízíme cílené a efektivní právní řešení

360°

Péče o klienty
Zajišťujeme kompletní právní podporu, s důrazem na osobní přístup a důkladnost

Naše služby

Korporátní právo

Korporátní
právo

 • Poradenství při zakládání společnosti, změnách ve společnosti, i při její likvidaci
 • Řešení sporů mezi společníky
 • Spolu s kolegy z This One s.r.o. Vám pomůžeme vybrat a zrealizovat nejvhodnější strukturu pro vaše podnikání
Soudní spory

Soudní
spory

 • Zastupování v občanskoprávních i obchodních soudních sporech
 • Uplatnění pohledávek a nároků (vady díla, vady věci, náhrady škody apod.)
Stavební právo a právo nemovitostí

Stavební právo,
právo nemovitostí

 • Převody nemovitostí, věcná práva
 • Příprava/hodnocení dokumentace v rámci developerských projektů vč. Due Diligence
 • Nájemní vztahy, problematika SVJ apod.
 • Zastupování ve stavebním řízení

Daňové právo a správní právo

Daňové právo,
správní právo

 • Zastupování daňových subjektů v daňovém řízení
 • Zastupování účastníků ve správním řízení a v soudním řízení správním
 • Zpracování správních žalob a kasačních stížností proti rozhodnutí Finančních úřadů
Pracovní právo

Pracovní
právo

 • Zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech
 • Revize pracovněprávních dokumentů
 • Změny a skončení pracovních poměrů
Insolvenční právo

Insolvenční
právo

 • Komplexní příprava insolvenčních návrhů
 • Zastupování dlužníků i věřitelů
 • Reorganizace velkých podniků i oddlužení fyzických osob
Právo duševního vlastnictví

Právo
duševního vlastnictví

 • Přihlášky patentů a průmyslových vzorů vč. zastupování v řízení o nich
 • Uplatnění nároků z práva autorského a průmyslového vlastnictví
Právní agenda pro italské subjekty na území ČR

Právní agenda pro
italské subjekty v ČR

 • Poskytování právních služeb pro italsky mluvící společnosti i fyzické osoby
 • Zprostředkování právní pomoci na území Itálie i pro české subjekty
Trestní právo

Trestní
právo

 • Obhajoba klientů v trestním řízení
 • Zastupování poškozených při uplatnění nároku na náhradu škody

Cena za námi poskytované
právní služby je smluvní

Podle typu a složitosti případu se můžeme domluvit na jedné z následujících variant:

Hodinová odměna
Základní a nejčastěji používaná varianta odměny. Předem dohodnutou hodinovou sazbu vynásobíme počtem odpracovaných hodin. Klient je vždy informován o alespoň přibližně očekávaném počtu hodin za jednotlivé úkony. Součástí faktury za právní služby je vždy podrobná specifikace jednotlivých činností.

Úkolová odměna
Úkolová odměna je po domluvě finální, nepřekročitelná částka za vyřízení věci „od A do Z“.

Paušální odměna
Paušální odměna je pevně stanovená měsíční odměna bez ohledu na množství poskytnutých právních služeb v daném měsíci, výhodná v případě dlouhodobého poskytování právních služeb.

Podílová odměna
Tzv. success fee, neboli odměna za úspěch ve věci, znamená, že po dobu poskytování našich služeb hradí klient pouze minimální náklady a na hlavní část odměny nám vznikne nárok až v případě, že dosáhneme společně stanoveného výsledku.

 

K naší odměně mohou být připočítány náklady související s Vaším případem (jako např. cestovné, poštovné, překlady, znalecké posudky apod.) a úřední, popř. správní poplatky (poplatky za podání návrhu či žaloby k soudu, návrhu na zápis nebo změnu do katastru nemovitostí, podání přihlášky ochranné známky apod.).

S kým také spolupracujeme

Proč si vybrat právě nás

Odstupujeme od konvencí,
přinášíme řešení:
Vaše volba pro progresivní právní služby

Osobní přístup
U nás nejste jen číslo. Věnujeme se každému klientovi individuálně, abychom porozuměli vašim specifickým potřebám a cílům.

Špičková expertiza
Náš tým tvoří zkušení odborníci s rozsáhlou praxí a aktualizovanými znalostmi, kteří jsou připraveni řešit i ty nejsložitější případy.

Inovativní řešení
Nebojíme se myslet jinak. Používáme nejmodernější postupy a technologie k nalezení efektivních a kreativních řešení vašich právních otázek.

Transparentnost a férovost
Jsme pevně odhodláni být transparentní ve všem, co děláme. O cenách a postupech se dozvíte předem, abyste mohli dělat informovaná rozhodnutí.

Dlouhodobé partnerství
Naším cílem je vybudovat s každým klientem pevný vztah. Sledujeme vaše úspěchy a jsme zde pro vás v dobrých i těžkých časech.

Náš tým

Kontaktní formulář

Zanechte svůj kontakt a my se Vám ozveme.
ikona formulář web (3)
TOL logo patička

Adresa

This One Legal,
advokátní kancelář
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
office@thisonelegal.cz

Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz / email: epodatelna@cak.cz.