AI Act: Nový Mezník v Regulaci Umělé Inteligence v EU

Ratifikací AI Act EU otevírá novou kapitolu v regulaci umělé inteligence, stanovující přímá a jednotná pravidla pro všechny členské státy, včetně České republiky. Toto nařízení rozlišuje mezi AI systémy podle míry rizika a stanovuje základní principy pro jejich bezpečné a transparentní využívání. Článek objasňuje klíčové aspekty AI Act a jeho dopad na inovace a právní praxi v EU.